Монгол-Австрийн харилцаа

Mongolian

Mongolia-Austria

 

Харилцааны эрх зүйн үндэс:

  • Хоёр талын эдийн засгийн гадаад харилцааны тухай Монгол Улс, БНАУ-ын ЗГ хоорондын хэлэлцээр /1992 он/
  • Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр /2001 он/
  • Орлого ба хөрөнгийн татварын тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Австри Улс хоорондын конвенци (Давхар татварын хэлэлцээр) /2003 он/
  • Их дээд сургуулийн боловсролын бичиг баримтыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр /2006 он/
  • Хууль зүйн яамд хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг /2006 он/
  • Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр /2007 он/

established.