Харъяатын асуудал

Mongolian

Хүүхэд үрчлэлт

I - Монгол улсын иргэний бүрдүүлэх материал:

 1. Гадаад паспортын хуулбар (Зурагтай хэсэг болон визтэй хэсгийн)
 2. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 3. Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Австри улсын гадаад иргэний түр оршин суугчын үнэмлэхний хуулбар
 5. Түр оршин суугчын үнэмлэхний баталгаа
 6. Ажил болон сургуулийн тодорхойлолт
 7. Үрчлүүлэх хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 8. Хүүхэд үрчилж авахыг хүссэн өргөдөл (Өргөдлийг үрчилж авах эцэг эх, үрчилүүлэх хүүхэд тус бүр бичнэ)

II - Австри улсын иргэний бүрдүүлэх материал:

 1. Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар.
 2. Гадаад паспортын хуулбар (Гадаад паспорт байхгүй тохиолдолд жолооны үнэмлэхний хуулбар байж болно)
 3. Хаягийн тодорхойлолт.
 4. Хүүхэд үрчилж авахыг хүссэн өргөдөл.

Дээрх материалуудыг бүрдүүлж ЭСЯ-нд хүүхэд үрчилэх тухай хүсэлтээ гаргана. (Гэрчилгээний Хураамж)

МУ-ын харъяатаас гарах

 1. Бүрдүүлэх материал
 2. Өргөдөл бөглөх
 3. Хураамж