Үйлчилгээний хураамж

Mongolian

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри улсад суугаа
Элчин сайдын яамны визийн хураамжийн хэмжээ

Визийн зориулалт Визийн ялгаа Хураамж
Орох Нэг удаа 60 евро
Орох - гарах Хоёр удаа 90 евро
Олон удаа орох-гарах 90 хоног хүртэл 90 хоног хүртэл 100 евро
Олон удаа орох-гарах 180 хоног хүртэл 110 евро 110 евро
Олон удаа орох-гарах 1 жилээр 130 евро 130 евро
Дайран өнгөрөх Нэг удаа 55 евро
Дайран өнгөрөх Хоёр удаа 60 евро 60 евро
Дайран өнгөрөх Олон удаа 70 евро 70 евро

Тайлбар: 24 цагийн дотор үзүүлсэн түргэн үйлчилгээний төлбөрт тухайн визийн хураамжийн хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлж авна.

Монгол Улсын харьяатаас гарч гадаад улсын харьяат болсон гадаадын иргэд визиийн хураамж 5 Евро төлнө (Монгол Улсын харьяатаас гарсан Ерөнхийлөгчийн Зарлиг)

Монгол Улсын иргэний гадаад улсын харьяатаар төрсөн 16 хүртэлх насны хүүхэд визийн хураамж 5 Евро төлнө (Тухайн Монгол улсын иргэн эцэг/эхийн Монгол Улсын иргэний бичиг бримтын хуулбар, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар тус тус шаардлагатай)

Bankverbindung
Bank Austria Creditanstalt
BLZ.: 12000
EURO-Kontonr.: 50900 755901
USD-Kontonr.: 50900 755902
Empfдnger: Botschaft der Mongolei
Stichwort: Visagebühren

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри улсад суугаа
Элчин сайдын яамны консулын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

Консулын үйлчилгээ Хураамж
Харъяатаас гарах өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэхэд 100 евро
Тодорхойлолт гаргахад 15 евро
Баримт бичгийн хуулбар болон гэрчлэгдсэн баримтын хуулбар гэрчлэхэд (хуудас бүрээс) 10 евро
Баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвийг гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Баримт бичгийн үнэн зөвийг гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Үл хөдлөх хөрөнгийн итгэмжлэл гэрчлэхэд 15 евро
Итгэмжлэл батлан гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход 65 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспортад тэмдэглэл хийхэд 20 евро
Хүүхдийн хавсралт олгоход 20 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспортын хугацааг сунгахад (1 жилд ) 10 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад 55 евро
Хүүхэд үрчлэн авсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10 евро
Нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгоход 10 евро
Төрснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгоход 10 евро
Гэрлэснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгоход 15 евро

Бүх төрлийн Консулын үйлчилгээ хийлгэсний хураамжийг ЭСЯ дээр бэлнээр тушаах болсон тул дансанд шилжүүлгэ хийх шаардлагаггүй болсныг мэдэгдье!