Зурагтай мэдээ

Энэ 3 дугаар сарын 26-ны өдөр Вена дахь НҮБ-ын салбар төв болон олон улсын бусад байгууллагын дэргэд суугаа Байнгын төлөөлөгч Г